Community Controller

Step 1: I-download ang ISDApp sa inyong Android Phone

Step 2: Sagutan ang User Request Form at hintayin ang kumpirmasyon ng iyong registration via SMS/Email.

Bilang community controller, paano gamitin ang ISDApp?

ISDApp Orientation for Community Controllers